Redono, BioSyöte, BioLevä, BioKasvit, hydroviljely, mikrolevä, ravinteiden kierrätys, jäteveden käsittely

REDONO hanke, Ravinteiden kierrätysprosessi

20.9.2017

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2017 – 28.2.2018

Hankkeen kuvaus:

Hankkeen nimeksi on annettu REDONO joka on ravinteiden kierrätysprosessi. Redono prosessin tarkoitus on kierrättää eri teollisuuksien rejektivesiä ja muita mahdollisia ravinnepitoisia kirkkaampia vesiä. Näitä vesiä kutsutaan prosessissa BioSyötteiksi. Redonon ravinteiden kierrätysprosessin tavoitteena on hyödyntää vesien ravinteita uudelleen viljelemällä BioLevää ja BioKasveja suljetussa kierrossa sekä kontrolloiduissa olosuhteissa.

Hankkeen aikana tutkitaan eri teollisuuksien rejektivesiä mitkä voidaan mahdollisesti hyödyntää prosessissa. Nämä voiva olla esim. kalojen viljelyvesiä, maatalouden biokaasulaitosten suodosvesiä tai esim. panimoiden sivuvirtoja. REDONO-hankkeen aikana tutkitaan näiden teollisten jätevesien esikäsittelyä, jonka avulla saadaan valmistettua rejektivesistä ns. BioSyötettä, joka on ravinnepitoista vettä.

BioSyötteistä tutkitaan mm. ravinnepitoisuudet, kuten kokonaistyppi ja fosforit sekä muita mahdollisia prosessiin vaikuttavia ainesosia. Redono ravinteiden kierrätysprosessi tarjoaa teollisuuksille uuden ravinnevesien kierrätysmenetelmää, millä voidaan käsitellä ravinnepitoisia vesiä Redonon ravinteiden kierrätysprosessissa.

Redonon prosessilla vältytään turhista ravinnepäästöistä maaperään sekä vesistöön, jotka syntyvät muuten esim. ravinnevesien/lannoitenesteiden peltolevityksissä sekä esim. nurmen perustamissa.

BioSyötteiden tutkimustulosten avulla suunnitellaan ravinnevesien kierrättämistä Redonon BioLevä- sekä BioKasvien yksiköissä. BioLevä-yksikössä on tarkoitus viljellä mikroleviä, jotka voidaan hyödyntää esim. kalojen rehuksi, lisäravinteena tai siitä voidaan saada jalostettua uusia hyödyllisiä tuotteita. BioLevä-yksikössä on tarkoitus viljellä Haematococcus Pluvialis-levää, joka sisältää suuren määrän antioksidanttia nimeltään astaksantiini. Tämä antioksidantti tehostaa immuunipuolustusta, ja sillä on myös tutkitusti monia muita terveyttä edistäviä vaikutuksia. Hankkeen aikana tullaan myös viljelemään Chlorella pyrenoidosa, eli Klorella-levää, joka on tunnettu sen monista eri parantavista, sekä puhdistavista vaikutuksista. Sitä on jo kauan käytetty tehokkaana ravinnelisänä (SuperFood).

BioKasvien yksikössä viljellään hydroviljelyksessä hyötykasveja, kuten esim. humalaa, joka voidaan hyödyntää mm. oluen valmistuksessa eri panimoissa. Hankkeen aikana suoritetaan myös laboratoriomittakaavan kokeita, missä vijellään salaattia eri BioSyötteiden avulla.

Tutkimustulosten avulla voidaan suunnitella Redono pilot-laitoksen esisuunnitteluja hankkeen aikana, missä mallinnetaan Redonon ravinteiden kierrätysprosessia eri teollisuuksien rejektivesien käsittelyä varten.

Redono Oy:n yhteistyökumppanit REDONO-hankkeen parissa toimivat Macon OyALCUSO sekä Metropolia AMK

Hankkeen kokonaisbudjetti ja ohjelmasta myönnetyn tuen osuus: 100 000 €, josta tuen osuus on 70 %.

 

REDONO-hankkeen kuvaus löytyy myös ELY-keskuksen sivuilta tästä linkistä.

 

Ottakaa meihin yhteyttä, jos teitä kiinnostaa kuulla lisää REDONO-hankkeesta tai Redono Oy:n toiminnasta.

Henri Laine, toimitusjohtaja

Redono Oy

puh. 044-989 4612