REDONO Palvelut ja Tuotteet

20.12.2017

Redono Oy antaa takaisin luonnolle käsittelemällä sekä kierrättämällä teollisia sivuvirtoja omassa REDONO Ravinteiden Kierrätysprosessissa ja tarjoaa eri teollisuuksille uuden ekologisen ratkaisun jätevesien tai muiden sivuvirtojen käsittelylle ja kierrätykselle.

Redono Oy tarjoaa yrityksille palveluita, missä tutkitaan teollisuuksien tuottamien sivuvirtojen määrää ja laatuja sekä niiden aiheuttamat käsittelykustannukset ja ympäristövaikutukset.

REDONO Ravinteiden Kierrätysprosessissa käsitellään eri teollisia sivuvirtoja, joista valmistetaan nestemäistä lannoitetta, tai ravinnevesiliuosta, joita kutsutaan prosessissa BioSyötteiksi. BioSyötteitä hyödynnetään prosessissa viljelemällä mikrolevää BioLevä-yksikössä sekä tuottamalla uusia hydroviljeltyjä hyötykasveja BioKasvien yksikössä.   Näissä yksiköissä voidaan myös hyödyntää teollisuuksien tuottamia CO2-päästöjä.

REDONO-prosessi puhdistaa lopulta teollisuuksien sivuvirtoja, jonka jälkeen vettä voidaan kierrättää takaisin prosessivetenä tai päästää takaisin luontoon.

REDONO Palvelut

1. Teollisuuksien sivuvirtojen tutkimustyö

Tutustutaan yhdessä asiakkaan kanssa heidän teollisuuslaitoksen prosessiin. Selvitystyössä perehdytään laitoksen tuottamiin sivuvirtoihin, nykyisiin veden käsittelytapoihin ja nykyisiin päästö- ja käsittelykustannuksiin.

Palvelussa tuotetaan asiakkaalle raportti, missä esitetään kokonaiskartoitus asiakkaan nykyisestä tilanteesta, missä sivuvirtojen määrät, käsittelykustannukset sekä mahdolliset ympäristövaikutukset on tutkittu.

2. Sivuvirtojen laadun tarkkailu

Otetaan asiakkaan sivuvirroista vesinäytteitä, joista tutkitaan niiden ominaisuuksia, kuten   esim. ravinnepitoisuudet, mahdolliset haitta-aineet.  Asiakas saa selvityksen sivuvirtojen sisällöstä sekä niiden ominaisuuksista.

3. Uusien ratkaisujen suosituksia

Esitetään asiakkaalle uusia ratkaisuehdotuksia sivuvirtojen kierrättämiselle ja   hyödyntämiselle uusien teknologiaratkaisujen avulla. Tavoitteena on löytää ratkaisuja,   millä   asiakas saa kustannussäästöjä sekä parantaa omaa ympäristövaikutustaan.

 

REDONO Tuotteet

REDONO BioSyöte-yksikkö

BioSyöte-yksikköön voidaan vastaanottaa eri teollisuuksien sivuvirtoja/jätevesiä.

BioSyöte-yksikön tarkoitus on esikäsitellä jätevesivirtoja mahdollisista epäpuhtauksista, bakteereista, eliöistä ja muista kilpailevista organismeista, jotka saattavat olla haitaksi jatkoprosessissa.

Esikäsitellyt jätevesivirtaukset kutsutaan REDONO:ssa BioSyötteeksi. BioSyöte tulee toimimaan BioLevä- ja BioKasvien yksikön ravinneliuoksena, joka on kontrolloitua syötettä, joka on optimoitu mikrolevien sekä kasvien hyödynnettäviksi.

REDONO BioLevä-yksikkö

REDONO:n tavoitteena on tuottaa korkealaatuista luomuhyväksyttyä mikrolevää, kuten Haematococcus Pluvialis, joka sisältää suuren määrän antioksidanttia nimeltään astaksantiini, sekä Chlorella pyrenoidosa, eli Klorella-levä, joka on tunnettu sen monista eri parantavista, sekä puhdistavista vaikutuksista.

BioLevää viljellään fotobioreaktoreissa, missä kierrätetään BioSyötteitä sekä CO2-kaasua.

BioLevistä voidaan jalostaa uusi tuotteita, kuten esim. lisäravinteita ”SuperFoodia”, tehokasta kala- tai eläinrehua tai jopa hyödyntää BioLevää kosmetiikkatuotteissa.

BioLevä-yksikkö puhdistaa samalla BioSyötteiden vesiä. Vedet voidaan kierrättää takaisin teollisuuksien prosessivedeksi tai päästää takaisin luontoon.

REDONO BioKasvien yksikkö

REDONO:n BioKasvien yksikössä tavoitteena on viljellä korkealaatuisia luomuhyväksyttyjä hyötykasveja, kuten esim. salaatia tai humalakasveja kierrättämällä BioSyötteitä omassa DWC-hydroviljelyjärjestelmässä.

Nykyään kaikki Suomen panimot ovat riippuvaisia ostamaan humalansa ulkomailta, koska Suomessa ei ole vielä tarpeellista omaa humalan tuotantoa, tämän takia Redono Oy pyrkii myös viljelemään uusia humalakasveja Suomessa.

BioKasvit kasvatetaan jatkuvatoimisessa sekä kontrolloidussa ympäristössä, missä voidaan myös hyödyntää  teollisuuksien CO2-päästöjä.

Jätä mielellään yhteydenottopyyntösi tai ottakaa yhteyttä.

Katsomme mielellään yrityksenne nykyistä tilannetta sivuvirtojen hallinnassa sekä uusia mahdollisia vesien käsittelymenetelmiä, millä voidaan antaa takaisin luonnolle ja tuottaa uusia hyödynnettäviä tuotteita.